Mất bao lâu để ca sĩ đạt được MV 100 triệu view?

Mất bao lâu để ca sĩ đạt được MV 100 triệu view?