#Metoo xuất hiện ở sự kiện âm nhạc Eurovison

#Metoo xuất hiện ở sự kiện âm nhạc Eurovison