BTS tiếp tục nhận thêm 4 chiến thắng trên đất Mỹ

Năm khởi sắc của âm nhạc Mỹ Latin