Tag: album Reputation

Taylor Swift sẽ lập lại lịch sử như 1989?
Taylor Swift sẽ lập lại lịch sử như 1989?

Mặc dù chưa đến ngày ra mắt album chính thức nhưng tính đến nay đã có hơn 400.000 bản Reputation được đặt trước đủ để cho thấy sức hút khó cưỡng của nàng rắn Taylor […] Read More