Tag: AMA

Giải thưởng âm nhạc Mỹ bị "thâu tóm" bởi Bruno Mars
Giải thưởng âm nhạc Mỹ bị “thâu tóm” bởi Bruno Mars

Làng nhạc Pop đã được chứng kiến nhiều cuộc xung đột thời gian trở lại đây, tập trung chủ tếu những vấn đề cá nhân hoặc nghề nghiệp, diễn ra ở sân khấu, mạng xã […] Read More