Tag: Bad Blood

Những vụ kiện tụng đình đám gắn liền với tên tuổi Taylor Swift

Cùng với cuộc đấu đá căng thẳng với Scooter Braun, Taylor Swift lại tiếp tục “bổ sung” vào danh sách những vụ kiện tụng đình đám trong sự nghiệp của mình. Xù tiền quản lý […] Read More