Tag: Hòa nhạc Đa phương tiện Pháp – Việt: Thư Hà nội (Pháp)

Liên hoan Âm nhạc châu Âu 2019 trở lại với 12 đêm nhạc miễn phí

Vào cuối tháng 11, sau một năm gián đoạn, Liên hoan Âm nhạc châu Âu sẽ trở lại với công chúng yêu nhạc Việt Nam với 12 đêm diễn đỉnh cao và hoàn toàn miễn […] Read More