Tag: Paris

Min đưa cả Paris vào MV mới
Min đưa cả Paris vào MV mới

Không kèn, không trống và lặng lẽ giới thiệu trên Facebook là cách mà Min đang giới thiệu đến những người yêu mến cô sản phẩm mới nhất. Tưởng chừng như ca khúc này cũng […] Read More