Tag: soạn nhạc

soạn nhạc
Trong tương lai con người sẽ soạn nhạc bằng ý nghĩ

Mới đây, các nhà khoa học Áo đã công bố nghiên cứu của mình trên tạp chí Plos One để giới thiệu công nghệ giao diện não – máy tính (BCI) đầu tiên cho phép […] Read More