Tag: sức khoẻ

Tác dụng tuyệt vời của âm nhạc đối với sức khoẻ con người
Tác dụng tuyệt vời của âm nhạc đối với sức khoẻ con người

Nhà soạn nhạc vĩ đại Beethoven đã từng nói: “Âm nhạc là nhà hoà giải giữa cuộc sống thể xác và đời sống tinh thần”. Nhờ có nó mà ta sẽ xoá đi những nỗi […] Read More