Taylor Swift sẽ lập lại lịch sử như 1989?

Taylor Swift sẽ lập lại lịch sử như 1989?